Om Älgnäs byskola

Tönnånger och Elgnäs hade utgjort gemensam läsrote alltsedan Lars Andersson tilsattes som barnalärare år 1862. Från hösten 1867 fingo Elgnäsbarnen gå till Tönnånger, där skola hölls i en sal hos Dunderbergs. Omkring år 1873 uppförde denna skolrote sitt skolhus. Ljusne Jernverk, som då ägde hemman i Tönnånger, lämnade till skolhusbygget en stuga, som stod bortom Dunderbergs och kallades Jan Ols efter landbonden. Stugan måste nämligen bort i anledning av laga skifte. I november 1886 godkände stämman Tönnångers och Elgnäs byamäns överenskommelse, att de förra skulle lösa ut vad de senare kostat på vid skolhuset i Tönnånger, och att vardera byalaget därefter själv skulle bygga och underhålla sitt skolhus. Byamännen i Elgnäs uppförde sitt skolhus 1887.

Påföljande år skulle Lars Andersson avgå frän sin tjänst. Då emellertid folkskolinspektören var villig att ytterligare några år tillstyrka statsbidrag åt Lars Andersson, beslöt skolrådet anställa honom som lärare vid ambulerande mindre folkskolan Elgnäs – Småströmmarna på villkor, att husfäderna i Småströmmarna utan ersättning uppläte lämplig lokal för skola och lärare samt hölle nödigt bränsle. Skolan i Tönnånger blev således fast mindre folkskola och till lärarinna antogs Edla Julin frän Uppsala frän vårterminen 1889. Frän höstterminen 1936 anordnades skolan enligt tredje B-formen med manlig lärarekraft. Lars Andersson avgick från sin tjänst med utgången av år 1892 efter att således ha tjänat församlingen som barnalärare i trettio år. Han dog den 18 november 1918. F.n. är tjänsten vakant.

Elgnäs skola blev redan med vårterminen 1895 fast mindre folkskola, enär husfäderna i Småströmmarna icke skaffade lämplig lokal. De hade dock året förut beviljats restitution på vad de betalat till Tönnångers skola med 145 kronor och Elgnäs skola med 87 kronor, då de ärnade uppföra egen skollokal. År 1937 till- och ombyggdes Elgnäs skola och Emelia Lindkvist lärarbostad samt försägs med centralvärme.

Det snabbt sjunkande barnantalet i förening med statens rationaliseringsnit på skolväsendets område medförde skolans indragning från 1 juli 1942, då lärarinnan Anna Nordin, som tjänstgjort där sedan ht. 1921, förflyttades till Mariehill i Söderhamns distrikt. Från vårterminen 1916 inrättades en mindre folkskola i Småströmmarna i förhyrd lokal. I juli påföljande år begärde husfäderna där, att stämman skulle besluta uppförande av ett skolhus därstädes, vilken begäran avslogs, emedan det var praxis att varje rote svarade för sin skola.

Beslutet överklagades och upphävdes. Småströmmarna skolhus uppfördes år 1918. Skolan nedlades med vårterminen 1929 på grund av ringa barnantal. Barnen hänvisades till Västby skola. Sedan höstterminen 1936 uppehölls en tillfällig mindre folkskola i Småströmmarna. Den indrogs definitivt med läsåret 1939/40.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s